خانم دکتر خدیجه میرجمالی سرپرست دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

 • مشخصات فردی

نام: سیده‌خدیجه                                    نام‌خانوادگی:  میرجمالی

 • مشخصات تحصیلی
 • دانشجوی دکتراعلوم تربیتی- مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران1392
 • کارشناسی ارشدعلوم تربیتی- مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور تهران89-1388

(موضوع پروژه: بررسي تطبيقي آموزش‌هاي مهارتي ـ استاد راهنما: جناب آقاي دکتر اکرامي ـ نمره: 19)

 • کارشناسی علوم تربیتی- مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران83-1379

(موضوع پروژه: بررسی رابطه انگیزش معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ـ استاد راهنما: جناب آقاي دکتر يمني ـ نمره: 50/19)

 • سابقههای علمی ـ پژوهشی
 • برگزاری سمینار بديعه‎پردازي و افزایش تفکر خلاق دانشگاه پیام نوراز سال 1388 تا 1389
 • برگزاری سمینار روشهای تدریس پیشرفته دانشگاه پیام نوراز سال 1388 تا 1389
 • برگزاری سمینار سازمان و ارتباط سازمانی دانشگاه پیام نوراز سال 1388 تا 1389
 • برگزاری سمینار تاثیر آموزش محیط زیست بر جوانان دانشگاه پیام نوراز سال 1388 تا 1389
 • برگزاری سمینار بررسی نظام آموزشهای مهارتی دانشگاه پیام نوراز سال 1388 تا 1389
 • ارايه طرح درس اصول سرپرستی مرکز آموزش عالی علامه طبرسی از سال 1389 تا 1391
 • پژوهشها و طرحهای سازمانی
 • طراحي، تهیه و تدوین دفترچههای راهنمای پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمي - كاربردي
 • دوره کارشناسی پودمانی از سال 1390 تا 1393
 • دوره کاردانی غیرحضوری از سال 1387 تا 1390
 • دوره کاردانی پودمانی از سال 1384 تا 1393
 • دوره کاردانی نیمسالی ترمی از سال 1384 تا 1393
 • دوره کارشناسی نیمسالي ترمی از سال 1384 تا 1393
 • مشاركت در تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي نظام آموزش مهارتي مقاطع كارداني، كارشناسي و ارشد از سال 1391 تا 1393
 • مشاركت در طراحي نحوه پرداخت شهريه به صورت الكترونيك از سال 1390 تا 1391
 • تدوین برنامه راهبردی (استراتژیک) اداره كل سنجش و آزمون از سال 1389 تا 1393
 • طراحي، تهیه و تدوین آییننامههای آموزشی دورههای کاردانی پودمانی غیرحضوری از سال 1388 تا 1389
 • طراحي و تدوين تقويم زمان‌بندي پذيرشها و آزمون‌هاي دانشگاه از سال 1386 تا 1393
 • طراحي دستورالعمل برگزاري قرنطينه‌هاي طراحي سوال براي آزمون‌هاي مختلف دانشگاه از سال 1385 تا 1386
 • طراحی ساختار دفترچه‌های راهنمای پذیرش‌ها از سال 1385 1393
 • طراحي و تهیه مکانيزم نحوه پذیرش دانشجو و تدوین دستورالعملهای ذیربط از سال 1384 تا 1393
 • سوابق تدریس
 • اصول سرپرستی مرکز آموزش عالی علامه طبرسی2 واحد2 گروه از سال 1389 تا 1391
 • مباني مديريت مرکز آموزش عالی علامه طبرسی       2 واحد 2 گروه از سال 1389 تا 1391
 • اصول و مبانی مدیریت مرکز آموزش صنعت جهانگردی 22 واحد 2 گروه سال 1392
 • رفتار سازمانی مرکز آموزش صنعت جهانگردی 22 واحد 1 گروه سال 1393
 • سمتهای اجرایی و مدیریتی (دانشگاه جامع علمي - كاربردي)
 • سرپرست دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی سال 1394
 • دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه سال 1394
 • داور علمی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • نایب رییس کمیته بررسی تفاهم‌نامه‌های دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته تبلیغات و روابط عمومی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو شورای تخصصی دانشجویی سال 1394
 • دبیر کمیته تجای‌سازی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته تجاری‌سازی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته اجرایی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته علمی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته نیاز سنجی دوره‌های آموزشی علمی کاربردی سال 1394
 • نماینده دانشگاه در کمیته مشترک همکاری فناوری و تجاری‌سازی فی مابین سال 1394

 وزارت علوم و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 • دبیر اجرایی دبیرخانه نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو شورای پژوهش و فناوری سال 1394
 • نماینده دانشگاه در کمیته همکاری بین دانشگاه و سازمان مدیریت صنعتی سال 1394
 • عضو کمیته بودجه دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته تخصصی گروه صنعت شورای تحصیلات تکمیلی سال 1394
 • عضو کمیته مشورتی رفاهی دانشگاه سال 1393
 • عضو کارگروه تهیه شاخص‌های تدوین سند راهبردی دانشگاه سال 1393
 • نماینده تام‌الاختیار معاونت جهت عضویت در کمیته بررسی آیین‌نامه‌ها سال 1393
 • عضو شورای تخصصی تدوین برنامه ششم توسعه دانشگاه سال 1393
 • نماینده دانشگاه برای ارزیابی عملکرد معاونت دانشجویی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 1393
 • سرپرست امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه سال 1393
 • نماینده معاونت سنجش در جلسه شرح وظایف پست‌های سازمانی سال 1393
 • نماینده تام‌الاختیار در کمیته اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات سال 1393
 • نماینده معاونت در جلسه هم‌اندیشی گسترش بهینه آموزش‌های علمی- کاربردی سال1392
 • نماینده تام‌الاختیار معاونت در حوزه نظارت دانشگاه سال1392
 • قائم مقام سرپرست کل سومین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سال1392
 • عضو هيات داوري انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاهازسال1391 تا 1392
 • نماينده دانشگاه در برگزاري مصاحبه ارشد دانشگاه از سال 1391 تا 1392
 • نماينده دانشگاه در گردهمايي مديران آموزش وزارت علوم سال 1391
 • مشاور معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه از سال1390 تا 1393
 • عضو کارگروه تخصصي معیین کميته شهریه دانشجویان دانشگاه از سال1390 تا 1393
 • عضو کمیته رفاه کارکنان دانشگاه از سال1389 تا كنون
 • عضو شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه از سال1390 تا 1393
 • نماينده معاونت سنجش در كميته ارزيابي عملكرد دانشگاه از سال 1390 تا 1393
 • نماینده معاونت در ستاد اجرایی نظام ملی آموزش مهارت و فناوری سال1390
 • عضو کارگروه مطالعاتي کميته راهبردي نظام جامع ملي آموزش‎هاي مهارتي از سال 1389 تا 1390
 • عضو کارگروه نظام تکريم ارباب رجوع دانشگاه از سال1389 تا 1393
 • عضو کمیته آمار بخشي دانشگاه از سال1389 تا 1393
 • عضو کمیته کارآفرینی و معافیت از آزمون داوطلبان دانشگاه از سال1385 تا 1389
 • معاون مدیر آزمون، آموزشهای خاص و غیرحضوری از سال1387 تا 1394
 • عضو کارگروه کارشناسي شوراي اشتغال و فناوري دانشگاه از سال1387 تا 1389
 • عضو کمیته آموزش کارکنان دانشگاه از سال1387 تا 1393
 • عضو کمیته خرید و تجهیز دانشگاه از سال1387 تا 1393
 • کارشناس مسئول آموزشهای پودمانی و آزمون جامع از سال1386 تا 1387
 • عضو کارگروه اتباع غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال1386 تا 1394
 • مسئول برگزاري قرنطینه طراحی سوالهای آزمونهاي کارداني و کارشناسي از سال1385 تا 1388
 • مسئول برگزاري قرنطینه طراحی سوالهای آزمون جامع و ارزیابی حرفه‌ای از سال1385 تا 1389
 • نماینده ناظردانشگاه جامع در برگزاری آزمون‌هاي دانشگاه از سال1385 تا 1392
 • نماینده دانشگاه جامع در تعامل با سازمان سنجش آموزش کشور از سال1384 تا 1394
 • تجربههای اجرایی و مدیریتی
 • نظارت بر فعالیتهای اموردانشجويي، امور تربيت‌بدني و امور انضباطي از سال 1391 تا كنون
 • همكار اصلي تهيه سامانه جامع آموزشي دانشگاه از سال 1391 تا كنون
 • مديريت و ساماندهي امور ارجاعي از سوي معاونت سنجش، خدمات آموزشي و دانشجويي از سال 1390 تا كنون
 • ارايه مشاوره به معاون محترم سنجش، خدمات آموزشي و دانشجويي در امور مديريتي دانشگاه از سال 1390 تا كنون
 • تهيه و اجراي طرح تغيير و توسعه فعالیتهای اداره كل اموردانش‌آموختگان از سال 1390 تا 1391
 • راهبري كميسيون موارد خاص دانشگاه از سال 1390 تا 1391
 • تنظيم و ابلاغ بخشنامه‌هاي خدمات آموزشي و دانشجويي از سال 1390 تا كنون
 • برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی فعالیتهای اداره كل خدمات آموزشي از سال 1390 تا كنون
 • همکاری در تعیین صلاحیت متقاضیان عضویت در جذب هیات علمی طرح سربازی از سال1390 تا کنون
 • اصلاح فرم‌هاي گردش كار شوراي انضباطي دانشگاه از سال 1390 تا كنون
 • تاييد و امضاي گواهينامه‌هاي موقت غيرحضوري از سال 1389 تا 1390
 • طراحي كاربرگ‌هاي پرونده دانش‌آموختگان غيرحضوري از سال 1388 تا 1389
 • ساماندهي فعالیتهای اداره كل سنجش و آزمون (دفترچه، آزمون، نتايج، برگزيدگان علمي و...) از سال 1387 تا كنون
 • راهبري و نظارت بر آموزش‌هاي غيرحضوري(پذيرش، اعلام نتايج، فراغت از تحصيل و صدور گواهي) از سال1387 تا 1390
 • طراحي فرم‌هاي طراحي سوال آزمون‌هاي دانشگاه از سال 1385 تا 1386
 • همکاری در برگزاری کارگاه، همایش و سمینار آموزشی
 • همکاری در برگزاری اولین همایش تخصصی کارآفرینی در صنعت گردشگری دانشگاه سال 1394
 • تدریس در کارگاه بررسی روند اجرای دوره‌های ارشد دانشگاه سال 1394
 • حضور فعال در نشست سراسری سرپرستان، کارشناسان آموزشی و امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه‌ها سال 1393
 • تدريس در کارگاههاي آموزشی آشنايي با سامانه جامع آموزشي دانشگاه سال 1391      
 • برگزاري کارگاههاي آموزشی آشنايي با سامانه جامع آموزشي دانشگاه از سال 1390 تا 1393
 • همكاري در برگزاري و حضور فعال در گردهماییهاي روساي واحدهاي استاني دانشگاه جامع از سال 1389 تا كنون
 • حضور فعال در سمينار ملي مديريت اجرايي سال 1389
 • حضور فعال در گردهماییهاي دانشگاه با سازمانهاي مختلف از سال 1388 تا كنون
 • حضور فعال در کارگاههاي آموزشی و تدریس نحوه پذيرش در دانشگاه از سال 1385 تا كنون

شرکت در دورههای آموزشی

 • مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه دانشگاه جامع علمی-کاربردی 22 ساعت سال 1393
 • تبین زوایای توافق هسته ای دانشگاه جامع علمی-کاربردی 2 ساعت سال 1393
 • تدوین سند راهبردی دانشگاه دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1393
 • نکات کاربردی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 4 ساعت سال 1393
 • مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 16 ساعت سال 1393
 • اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1393
 • مدیریت دانش سازمانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1393
 • آشنایی با سیره امام (ره) دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1393
 • آداب و اسرار نماز دانشگاه جامع علمی-کاربردی 28 ساعت سال 1393
 • توجیهی بدو خدمت دانشگاه جامع علمی-کاربردی 60 ساعت سال 1393
 • مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات دانشگاه جامع علمی-کاربردی 4 ساعت سال 1393
 • مدیریت آموزش و یادگیری علوم در رشته‌ها و سطوح انجمن مدیریت آموزشی ایران 10 ساعت سال1392
 • اصول گزارش‌نویسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 20 ساعت سال 1392
 • پیشگیری از مواد مخدر و پیامد‌های سوء مصرف آن دانشگاه جامع علمی-کاربردی 6 ساعت سال 1392
 • پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی و عروقی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 16 ساعت سال 1392
 • تبيين قوانين و مقررات مالي دانشگاه جامع علمی-کاربردی 6 ساعت سال 1391
 • آشنايي با نظام بودجه‌ريزي عملياتي دانشگاه جامع علمی-کاربردی 12 ساعت سال 1391
 • مهارت‎هاي زندگي دانشگاه جامع علمی-کاربردی 6 ساعت سال 1391
 • جعل اسناد و راه‎هاي مقابله با آن دانشگاه جامع علمی-کاربردی 6 ساعت سال 1391
 • ايمني و بهداشت محيط کار دانشگاه جامع علمی-کاربردی 4 ساعت سال 1391
 • آشنايي با نظام جامع مهارت و فناوري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1391
 • آشنايي با نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1391
 • آشنايي با ده برنامه تحول اداري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1390
 • سمينار ملي داده‎ها، روش‎ها و تکنيک‎هاي نوين کميسيون ملي يونسکو 16 ساعت سال 1390
 • تببين سياست‎هاي کلي نظام اداري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 12 ساعت سال 1390
 • همت مضاعف، کار مضاعف و راهكارهاي اجرايي دانشگاه جامع علمی-کاربردی 12 ساعت سال 1390
 • آشنايي با نظام و آيين‎نامه دورکاري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1390
 • آشنايي با هدفمندسازي يارانه‎ها استانداری تهران 8 ساعت سال 1390
 • مدیریت تعارض و فنون مذاکره استانداری تهران 8 ساعت سال 1389
 • آموزش مهارت ارايه مطالب ICDL آموزشگاه فرازماپردازش 20 ساعت سال 1389
 • آموزش مهارت اطلاعات و ارتباطات ICDL آموزشگاه فرازماپردازش 12 ساعت سال 1389
 • آموزش مهارت مفاهیم پایه فناوري اطلاعات آموزشگاه فرازماپردازش 12 ساعت سال 1389
 • شناخت روشهای نوین دستيابي به اطلاعات استانداری تهران 10 ساعت سال 1388
 • مدیریت استراتژیک دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1388
 • اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی-کاربردی 4 ساعت سال 1388
 • دوره کارشناسان آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی سال 1386
 • آيين نگارش و مکاتبات اداري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 16 ساعت سال 1386
 • آموزش مهارت صفحه گسترده ICDL مجتمع فرهنگي کاربردي تهران 26 ساعت سال 1384
 • افتخارها
 • نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع-معاون پژوهشی لوح تقدیر سال 1394
 • نمایشگاه توانمندی‌های دانشگاه در خانه ملت دانشگاه جامع-معاون پژوهشی سپاس‌نامه سال 1394
 • همکاری در آموزشهای علمی- کاربردی سازمان بهزیستی کشور قدرشناسی سال 1393
 • عملکرد سال 1393 دانشگاه جامع-معاون سنجش لوح سپاس سال 1393
 • روند تهیه و تدوین دفترچه‌های پذیرش دانشگاه جامع-ریاست لوح سپاس سال 1393
 • عملکرد نیم‌سال 1393 دانشگاه جامع-معاون سنجش تقدیرنامه سال 1393
 • عملکرد در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع- ریاست تقدیرنامه سال 1392
 • عملکرد در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع- دبیر شورای آموزشی تقدیرنامه سال 1392
 • عملکرد در شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه دانشگاه جامع-ریاست تقدیرنامه سال 1392
 • برگزاری سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع - سرپرست کل المپیاد تقدیرنامه سال1392
 • برگزاری سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع -سرپرست واحد استان تهران تقدیرنامه و تندیس سال1392
 • عملکرد سال 1391 دانشگاه جامع ریاست لوح سپاس سال 1391
 • عضو شورای آموزشی و كميسيون موارد خاص دانشگاه جامع ریاست تقدیرنامه سال 1391
 • عملکرد سال 1391 دانشگاه جامع - معاون سنجش لوح سپاس سال 1391
 • عملکرد سال 1391 دانشگاه جامع - مدیر کل سنجش لوح سپاس سال 1391
 • عملکرد سال 1391 دانشگاه جامع - مدیر کل گسترش تقدیرنامه سال 1391
 • عملکرد سال 1391 دانشگاه جامع - سرپرست دفتر فناوری لوح سپاس سال 1391
 • عملکرد سال 1390 دانشگاه جامع - معاون سنجش تقدیرنامه سال 1390
 • عملکرد سال 1390 دانشگاه جامع - مدیر کل سنجش تقدیرنامه سال 1390
 • عملکرد سال 1389 دانشگاه جامع - مدیر آزمون و غيرحضوري سپاس نامه سال 1389
 • عملکرد سال 1389 دانشگاه جامع - معاون آموزشی سپاس نامه سال 1389
 • عملکرد سال 1389 دانشگاه جامع -رییس کمیته اجرایی نظام تقدیرنامه سال 1389
 • همکاری در آموزشهای علمی- کاربردی سازمان بهزیستی کشور سپاس نامه سال 1389
 • عملکرد سال 1388 دانشگاه جامع - معاون پشتیبانی و امور مجلس تقدیرنامه   سال 1388
 • عملکرد سال 1388 دانشگاه جامع - مدیر آزمون و غيرحضوري تقدیرنامه سال 1388
 • عملکرد نیم‌سال 1388 دانشگاه جامع - مدیر آزمون و غيرحضوري     تقدیرنامه سال 1388
 • عملکرد سال 1387 دانشگاه جامع - معاون آموزشی سال 1387
 • حضور در کارگاههاي آموزشی و تدریس نحوه پذيرش مرکز آموزش علمی - کاربردی صنایع غلات قائم تقدیرنامه    سال 1385