خانم دکتر زهرا کاشانیها رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید رجایی

مشخصات فردی:

دکتر زهرا کاشانیها

استادیاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

تحصیلات:

  مقطع دانشگاه سال اخذ مدرک
1 کارشناسی دانشگاه تهران 1364
2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز 1372
3 دکتری علوم تحقیقات 1380

زمینه ­های تحقیقاتی مورد علاقه:

  زمینه تحقیقاتی
1 قرآن و علوم قرآن
2 عرفان
3 فلسفه
4 کلام
5 مسائل زنان
6 مسائل اجتماعی

سوابق کاری:

  عنوان مکان تاریخ
1 مدیر فرهنگی دانشگاه  شهید رجایی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی 1384-87/7/21
2 ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی 94/1/30- تاکنون

دروس تدریس شده:

  عنوان درس مقطع تاریخ
1 معارف اسلامی1و2 کارشناسی 1376-1391
2 اخلاق اسلامی کارشناسی 1376-1391
3 علوم قرآنی کارشناسی ارشد 1388-1391

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی:

  عنوان مقاله نویسندگان سال چاپ توضیحات فایل
1 بررسی آرا عرفانی جمعی از زنان عارف زهرا کاشانیها 1382 دانشگاه تهران  
2 کشف و شهود و اقسام آن زهرا کاشانیها 1387 دانشگاه تهران  
3 مبانی دینی اشتغال زنان زهرا کاشانیها 1390 انجمن ایرانی مطالعات زنان  

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی:

  عنوان مقاله نویسندگان زمان ارائه مکان برگزاری فایل
1 پایگاه و جایگاه زن در عرفان زهرا کاشانیها مهر 83 دانشگاه الزهرا  
2 ارزش علم و آموزش آن در اسلام زهرا کاشانیها آبان 91 تربیت دبیر شهید رجایی  
3 شیوه های صحیح امر به معروف و نهی از منکر زهرا کاشانیها آبان 91 سازمان بسیج فرهنگیان حمزه سیدالشهدا  

کتاب­ها:

دارای 7 جلد کتاب از جمله:

  تصویر جلد کتاب عنوان کتاب سال چاپ
1 زن مظهر جمال خدا 1382
2

صهبای عرفان

1382
3  

تأملاتی بر کلام جدید

1390

سخنرانی­های علمی:

  عنوان سمینار محل برگزاری تاریخ
1 جایگاه و پایگاه زن در اسلام دانشگاه الزهرا  
2 دیدگاه اسلام در مورد ارزش و آموزش علوم دانشگاه شهید رجایی 25/9/1391
3 روشهای صحیح امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج فرهنگیان- حمزه سید الشهداء 29/9/1391

پایان­نامه­های تحت داوری و داوری شده:

  عنوان پایان­نامه مقطع نقش استاد دانشگاه سال
1 وحدت شخصی وجود و وحدت سنخی وجود از دیدگاه سید حیدر آملی و صدر المتآلهین کارشناسی ارشد راهنما تربیت دبیر شهید رجایی 90
2 بررسی تطبیقی عالم مثال و ویژگی های آن از دیدگاه ملا صدرا و سهروردی کارشناسی ارشد راهنما تربیت دبیر شهید رجایی 90
3 بررسی تطبیقی عنایت و کیفیت و وقوع شرور کارشناسی ارشد مشاور تربیت دبیر شهید رجایی 90
4 بررسی تطبیقی آرا طبرسی، فخررازی، بیضاوی و طباطبایی در اعراف کارشناسی ارشد مشاور تربیت دبیر شهید 91
5 دشمن شناسی و رهنمود های مقابله با دشمن از نگاه قرآن و روایات کارشناسی ارشد راهنما تربیت دبیر شهید رجایی  
6 بررسی شرایط و اوصاف امامت از نظر فخررازی، عضدالدین ایجی و خواجه نصیرالدین کارشناسی ارشد راهنما تربیت دبیر شهید رجایی  
7 جایگاه عقل و عشق در آراء ابن عربی، سید حیدر آملی و ملا صدرا کارشناسی ارشد راهنما تربیت دبیر شهید رجایی  
8 بررسی تطبیقی وحی رسالی در تفسیر تسنیم و فی ظلال قرآن کارشناسی ارشد راهنما تربیت دبیر شهید رجایی  
9 ریشه های ماده گرایی در قرآن و روایات کارشناسی ارشد راهنما تربیت دبیر شهید رجایی  
10 بررسی تأثیر پذیری تفسیر تبیان شیخ طوسی از جامع البیان طبری کارشناسی ارشد مشاور تربیت دبیر شهید رجایی  

پروژه­های تحقیقاتی و صنعتی اجرا شده و در حال اجرا:

  عنوان پروژه دانشگاه تاریخ
1 تبلیغ دینی و آسیب شناسی آن شهید رجایی 1389
2      
3      

عضویت در مجامع علمی:

  عضویت دانشگاه تاریخ
1 انجمن علمی معارف   2سال
2 انجمن علمی مطالعات زنان   6 سال حدوداً
2 انجمن فلسفه و حکمت   6 سال  حدوداً