کمیته علمی

خانم دکتر خدیجه میرجمالی سرپرست دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

 • مشخصات فردی

نام: سیده‌خدیجه                                    نام‌خانوادگی:  میرجمالی

 • مشخصات تحصیلی
 • دانشجوی دکتراعلوم تربیتی- مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران1392
 • کارشناسی ارشدعلوم تربیتی- مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور تهران89-1388

(موضوع پروژه: بررسي تطبيقي آموزش‌هاي مهارتي ـ استاد راهنما: جناب آقاي دکتر اکرامي ـ نمره: 19)

 • کارشناسی علوم تربیتی- مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران83-1379

(موضوع پروژه: بررسی رابطه انگیزش معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ـ استاد راهنما: جناب آقاي دکتر يمني ـ نمره: 50/19)

 • سابقههای علمی ـ پژوهشی
 • برگزاری سمینار بديعه‎پردازي و افزایش تفکر خلاق دانشگاه پیام نوراز سال 1388 تا 1389
 • برگزاری سمینار روشهای تدریس پیشرفته دانشگاه پیام نوراز سال 1388 تا 1389
 • برگزاری سمینار سازمان و ارتباط سازمانی دانشگاه پیام نوراز سال 1388 تا 1389
 • برگزاری سمینار تاثیر آموزش محیط زیست بر جوانان دانشگاه پیام نوراز سال 1388 تا 1389
 • برگزاری سمینار بررسی نظام آموزشهای مهارتی دانشگاه پیام نوراز سال 1388 تا 1389
 • ارايه طرح درس اصول سرپرستی مرکز آموزش عالی علامه طبرسی از سال 1389 تا 1391
 • پژوهشها و طرحهای سازمانی
 • طراحي، تهیه و تدوین دفترچههای راهنمای پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمي - كاربردي
 • دوره کارشناسی پودمانی از سال 1390 تا 1393
 • دوره کاردانی غیرحضوری از سال 1387 تا 1390
 • دوره کاردانی پودمانی از سال 1384 تا 1393
 • دوره کاردانی نیمسالی ترمی از سال 1384 تا 1393
 • دوره کارشناسی نیمسالي ترمی از سال 1384 تا 1393
 • مشاركت در تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي نظام آموزش مهارتي مقاطع كارداني، كارشناسي و ارشد از سال 1391 تا 1393
 • مشاركت در طراحي نحوه پرداخت شهريه به صورت الكترونيك از سال 1390 تا 1391
 • تدوین برنامه راهبردی (استراتژیک) اداره كل سنجش و آزمون از سال 1389 تا 1393
 • طراحي، تهیه و تدوین آییننامههای آموزشی دورههای کاردانی پودمانی غیرحضوری از سال 1388 تا 1389
 • طراحي و تدوين تقويم زمان‌بندي پذيرشها و آزمون‌هاي دانشگاه از سال 1386 تا 1393
 • طراحي دستورالعمل برگزاري قرنطينه‌هاي طراحي سوال براي آزمون‌هاي مختلف دانشگاه از سال 1385 تا 1386
 • طراحی ساختار دفترچه‌های راهنمای پذیرش‌ها از سال 1385 1393
 • طراحي و تهیه مکانيزم نحوه پذیرش دانشجو و تدوین دستورالعملهای ذیربط از سال 1384 تا 1393
 • سوابق تدریس
 • اصول سرپرستی مرکز آموزش عالی علامه طبرسی2 واحد2 گروه از سال 1389 تا 1391
 • مباني مديريت مرکز آموزش عالی علامه طبرسی       2 واحد 2 گروه از سال 1389 تا 1391
 • اصول و مبانی مدیریت مرکز آموزش صنعت جهانگردی 22 واحد 2 گروه سال 1392
 • رفتار سازمانی مرکز آموزش صنعت جهانگردی 22 واحد 1 گروه سال 1393
 • سمتهای اجرایی و مدیریتی (دانشگاه جامع علمي - كاربردي)
 • سرپرست دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی سال 1394
 • دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه سال 1394
 • داور علمی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • نایب رییس کمیته بررسی تفاهم‌نامه‌های دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته تبلیغات و روابط عمومی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو شورای تخصصی دانشجویی سال 1394
 • دبیر کمیته تجای‌سازی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته تجاری‌سازی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته اجرایی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته علمی نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته نیاز سنجی دوره‌های آموزشی علمی کاربردی سال 1394
 • نماینده دانشگاه در کمیته مشترک همکاری فناوری و تجاری‌سازی فی مابین سال 1394

 وزارت علوم و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 • دبیر اجرایی دبیرخانه نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه سال 1394
 • عضو شورای پژوهش و فناوری سال 1394
 • نماینده دانشگاه در کمیته همکاری بین دانشگاه و سازمان مدیریت صنعتی سال 1394
 • عضو کمیته بودجه دانشگاه سال 1394
 • عضو کمیته تخصصی گروه صنعت شورای تحصیلات تکمیلی سال 1394
 • عضو کمیته مشورتی رفاهی دانشگاه سال 1393
 • عضو کارگروه تهیه شاخص‌های تدوین سند راهبردی دانشگاه سال 1393
 • نماینده تام‌الاختیار معاونت جهت عضویت در کمیته بررسی آیین‌نامه‌ها سال 1393
 • عضو شورای تخصصی تدوین برنامه ششم توسعه دانشگاه سال 1393
 • نماینده دانشگاه برای ارزیابی عملکرد معاونت دانشجویی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 1393
 • سرپرست امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه سال 1393
 • نماینده معاونت سنجش در جلسه شرح وظایف پست‌های سازمانی سال 1393
 • نماینده تام‌الاختیار در کمیته اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات سال 1393
 • نماینده معاونت در جلسه هم‌اندیشی گسترش بهینه آموزش‌های علمی- کاربردی سال1392
 • نماینده تام‌الاختیار معاونت در حوزه نظارت دانشگاه سال1392
 • قائم مقام سرپرست کل سومین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سال1392
 • عضو هيات داوري انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاهازسال1391 تا 1392
 • نماينده دانشگاه در برگزاري مصاحبه ارشد دانشگاه از سال 1391 تا 1392
 • نماينده دانشگاه در گردهمايي مديران آموزش وزارت علوم سال 1391
 • مشاور معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه از سال1390 تا 1393
 • عضو کارگروه تخصصي معیین کميته شهریه دانشجویان دانشگاه از سال1390 تا 1393
 • عضو کمیته رفاه کارکنان دانشگاه از سال1389 تا كنون
 • عضو شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه از سال1390 تا 1393
 • نماينده معاونت سنجش در كميته ارزيابي عملكرد دانشگاه از سال 1390 تا 1393
 • نماینده معاونت در ستاد اجرایی نظام ملی آموزش مهارت و فناوری سال1390
 • عضو کارگروه مطالعاتي کميته راهبردي نظام جامع ملي آموزش‎هاي مهارتي از سال 1389 تا 1390
 • عضو کارگروه نظام تکريم ارباب رجوع دانشگاه از سال1389 تا 1393
 • عضو کمیته آمار بخشي دانشگاه از سال1389 تا 1393
 • عضو کمیته کارآفرینی و معافیت از آزمون داوطلبان دانشگاه از سال1385 تا 1389
 • معاون مدیر آزمون، آموزشهای خاص و غیرحضوری از سال1387 تا 1394
 • عضو کارگروه کارشناسي شوراي اشتغال و فناوري دانشگاه از سال1387 تا 1389
 • عضو کمیته آموزش کارکنان دانشگاه از سال1387 تا 1393
 • عضو کمیته خرید و تجهیز دانشگاه از سال1387 تا 1393
 • کارشناس مسئول آموزشهای پودمانی و آزمون جامع از سال1386 تا 1387
 • عضو کارگروه اتباع غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال1386 تا 1394
 • مسئول برگزاري قرنطینه طراحی سوالهای آزمونهاي کارداني و کارشناسي از سال1385 تا 1388
 • مسئول برگزاري قرنطینه طراحی سوالهای آزمون جامع و ارزیابی حرفه‌ای از سال1385 تا 1389
 • نماینده ناظردانشگاه جامع در برگزاری آزمون‌هاي دانشگاه از سال1385 تا 1392
 • نماینده دانشگاه جامع در تعامل با سازمان سنجش آموزش کشور از سال1384 تا 1394
 • تجربههای اجرایی و مدیریتی
 • نظارت بر فعالیتهای اموردانشجويي، امور تربيت‌بدني و امور انضباطي از سال 1391 تا كنون
 • همكار اصلي تهيه سامانه جامع آموزشي دانشگاه از سال 1391 تا كنون
 • مديريت و ساماندهي امور ارجاعي از سوي معاونت سنجش، خدمات آموزشي و دانشجويي از سال 1390 تا كنون
 • ارايه مشاوره به معاون محترم سنجش، خدمات آموزشي و دانشجويي در امور مديريتي دانشگاه از سال 1390 تا كنون
 • تهيه و اجراي طرح تغيير و توسعه فعالیتهای اداره كل اموردانش‌آموختگان از سال 1390 تا 1391
 • راهبري كميسيون موارد خاص دانشگاه از سال 1390 تا 1391
 • تنظيم و ابلاغ بخشنامه‌هاي خدمات آموزشي و دانشجويي از سال 1390 تا كنون
 • برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی فعالیتهای اداره كل خدمات آموزشي از سال 1390 تا كنون
 • همکاری در تعیین صلاحیت متقاضیان عضویت در جذب هیات علمی طرح سربازی از سال1390 تا کنون
 • اصلاح فرم‌هاي گردش كار شوراي انضباطي دانشگاه از سال 1390 تا كنون
 • تاييد و امضاي گواهينامه‌هاي موقت غيرحضوري از سال 1389 تا 1390
 • طراحي كاربرگ‌هاي پرونده دانش‌آموختگان غيرحضوري از سال 1388 تا 1389
 • ساماندهي فعالیتهای اداره كل سنجش و آزمون (دفترچه، آزمون، نتايج، برگزيدگان علمي و...) از سال 1387 تا كنون
 • راهبري و نظارت بر آموزش‌هاي غيرحضوري(پذيرش، اعلام نتايج، فراغت از تحصيل و صدور گواهي) از سال1387 تا 1390
 • طراحي فرم‌هاي طراحي سوال آزمون‌هاي دانشگاه از سال 1385 تا 1386
 • همکاری در برگزاری کارگاه، همایش و سمینار آموزشی
 • همکاری در برگزاری اولین همایش تخصصی کارآفرینی در صنعت گردشگری دانشگاه سال 1394
 • تدریس در کارگاه بررسی روند اجرای دوره‌های ارشد دانشگاه سال 1394
 • حضور فعال در نشست سراسری سرپرستان، کارشناسان آموزشی و امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه‌ها سال 1393
 • تدريس در کارگاههاي آموزشی آشنايي با سامانه جامع آموزشي دانشگاه سال 1391      
 • برگزاري کارگاههاي آموزشی آشنايي با سامانه جامع آموزشي دانشگاه از سال 1390 تا 1393
 • همكاري در برگزاري و حضور فعال در گردهماییهاي روساي واحدهاي استاني دانشگاه جامع از سال 1389 تا كنون
 • حضور فعال در سمينار ملي مديريت اجرايي سال 1389
 • حضور فعال در گردهماییهاي دانشگاه با سازمانهاي مختلف از سال 1388 تا كنون
 • حضور فعال در کارگاههاي آموزشی و تدریس نحوه پذيرش در دانشگاه از سال 1385 تا كنون

شرکت در دورههای آموزشی

 • مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه دانشگاه جامع علمی-کاربردی 22 ساعت سال 1393
 • تبین زوایای توافق هسته ای دانشگاه جامع علمی-کاربردی 2 ساعت سال 1393
 • تدوین سند راهبردی دانشگاه دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1393
 • نکات کاربردی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 4 ساعت سال 1393
 • مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 16 ساعت سال 1393
 • اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1393
 • مدیریت دانش سازمانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1393
 • آشنایی با سیره امام (ره) دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1393
 • آداب و اسرار نماز دانشگاه جامع علمی-کاربردی 28 ساعت سال 1393
 • توجیهی بدو خدمت دانشگاه جامع علمی-کاربردی 60 ساعت سال 1393
 • مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات دانشگاه جامع علمی-کاربردی 4 ساعت سال 1393
 • مدیریت آموزش و یادگیری علوم در رشته‌ها و سطوح انجمن مدیریت آموزشی ایران 10 ساعت سال1392
 • اصول گزارش‌نویسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 20 ساعت سال 1392
 • پیشگیری از مواد مخدر و پیامد‌های سوء مصرف آن دانشگاه جامع علمی-کاربردی 6 ساعت سال 1392
 • پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی و عروقی دانشگاه جامع علمی-کاربردی 16 ساعت سال 1392
 • تبيين قوانين و مقررات مالي دانشگاه جامع علمی-کاربردی 6 ساعت سال 1391
 • آشنايي با نظام بودجه‌ريزي عملياتي دانشگاه جامع علمی-کاربردی 12 ساعت سال 1391
 • مهارت‎هاي زندگي دانشگاه جامع علمی-کاربردی 6 ساعت سال 1391
 • جعل اسناد و راه‎هاي مقابله با آن دانشگاه جامع علمی-کاربردی 6 ساعت سال 1391
 • ايمني و بهداشت محيط کار دانشگاه جامع علمی-کاربردی 4 ساعت سال 1391
 • آشنايي با نظام جامع مهارت و فناوري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1391
 • آشنايي با نظام آموزش مهارت و فناوري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1391
 • آشنايي با ده برنامه تحول اداري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1390
 • سمينار ملي داده‎ها، روش‎ها و تکنيک‎هاي نوين کميسيون ملي يونسکو 16 ساعت سال 1390
 • تببين سياست‎هاي کلي نظام اداري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 12 ساعت سال 1390
 • همت مضاعف، کار مضاعف و راهكارهاي اجرايي دانشگاه جامع علمی-کاربردی 12 ساعت سال 1390
 • آشنايي با نظام و آيين‎نامه دورکاري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1390
 • آشنايي با هدفمندسازي يارانه‎ها استانداری تهران 8 ساعت سال 1390
 • مدیریت تعارض و فنون مذاکره استانداری تهران 8 ساعت سال 1389
 • آموزش مهارت ارايه مطالب ICDL آموزشگاه فرازماپردازش 20 ساعت سال 1389
 • آموزش مهارت اطلاعات و ارتباطات ICDL آموزشگاه فرازماپردازش 12 ساعت سال 1389
 • آموزش مهارت مفاهیم پایه فناوري اطلاعات آموزشگاه فرازماپردازش 12 ساعت سال 1389
 • شناخت روشهای نوین دستيابي به اطلاعات استانداری تهران 10 ساعت سال 1388
 • مدیریت استراتژیک دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8 ساعت سال 1388
 • اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی-کاربردی 4 ساعت سال 1388
 • دوره کارشناسان آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی سال 1386
 • آيين نگارش و مکاتبات اداري دانشگاه جامع علمی-کاربردی 16 ساعت سال 1386
 • آموزش مهارت صفحه گسترده ICDL مجتمع فرهنگي کاربردي تهران 26 ساعت سال 1384
 • افتخارها
 • نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع-معاون پژوهشی لوح تقدیر سال 1394
 • نمایشگاه توانمندی‌های دانشگاه در خانه ملت دانشگاه جامع-معاون پژوهشی سپاس‌نامه سال 1394
 • همکاری در آموزشهای علمی- کاربردی سازمان بهزیستی کشور قدرشناسی سال 1393
 • عملکرد سال 1393 دانشگاه جامع-معاون سنجش لوح سپاس سال 1393
 • روند تهیه و تدوین دفترچه‌های پذیرش دانشگاه جامع-ریاست لوح سپاس سال 1393
 • عملکرد نیم‌سال 1393 دانشگاه جامع-معاون سنجش تقدیرنامه سال 1393
 • عملکرد در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع- ریاست تقدیرنامه سال 1392
 • عملکرد در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع- دبیر شورای آموزشی تقدیرنامه سال 1392
 • عملکرد در شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه دانشگاه جامع-ریاست تقدیرنامه سال 1392
 • برگزاری سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع - سرپرست کل المپیاد تقدیرنامه سال1392
 • برگزاری سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع -سرپرست واحد استان تهران تقدیرنامه و تندیس سال1392
 • عملکرد سال 1391 دانشگاه جامع ریاست لوح سپاس سال 1391
 • عضو شورای آموزشی و كميسيون موارد خاص دانشگاه جامع ریاست تقدیرنامه سال 1391
 • عملکرد سال 1391 دانشگاه جامع - معاون سنجش لوح سپاس سال 1391
 • عملکرد سال 1391 دانشگاه جامع - مدیر کل سنجش لوح سپاس سال 1391
 • عملکرد سال 1391 دانشگاه جامع - مدیر کل گسترش تقدیرنامه سال 1391
 • عملکرد سال 1391 دانشگاه جامع - سرپرست دفتر فناوری لوح سپاس سال 1391
 • عملکرد سال 1390 دانشگاه جامع - معاون سنجش تقدیرنامه سال 1390
 • عملکرد سال 1390 دانشگاه جامع - مدیر کل سنجش تقدیرنامه سال 1390
 • عملکرد سال 1389 دانشگاه جامع - مدیر آزمون و غيرحضوري سپاس نامه سال 1389
 • عملکرد سال 1389 دانشگاه جامع - معاون آموزشی سپاس نامه سال 1389
 • عملکرد سال 1389 دانشگاه جامع -رییس کمیته اجرایی نظام تقدیرنامه سال 1389
 • همکاری در آموزشهای علمی- کاربردی سازمان بهزیستی کشور سپاس نامه سال 1389
 • عملکرد سال 1388 دانشگاه جامع - معاون پشتیبانی و امور مجلس تقدیرنامه   سال 1388
 • عملکرد سال 1388 دانشگاه جامع - مدیر آزمون و غيرحضوري تقدیرنامه سال 1388
 • عملکرد نیم‌سال 1388 دانشگاه جامع - مدیر آزمون و غيرحضوري     تقدیرنامه سال 1388
 • عملکرد سال 1387 دانشگاه جامع - معاون آموزشی سال 1387
 • حضور در کارگاههاي آموزشی و تدریس نحوه پذيرش مرکز آموزش علمی - کاربردی صنایع غلات قائم تقدیرنامه    سال 1385

خانم دکتر غنچه راهب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه مددکار اجتماعی

رزومه فارسی

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : غنچه راهب

شغل:استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تحصیلات دانشگاهی :

 

درجه تحصیلی

سال اخذ مدرک

کارشناسی مددکاری اجتماعی

کارشناسی

1377

کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

کارشناسی ارشد

1380

روانشناسی تربیتی

دکتری

1387

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد

1379

روانشناسی کودکان استثنائی

کارشناسی

1376

مقالات:

مجله مقاله سال چاپ  

International Journal of Research In Social Sciences

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science)

توانبخشی

علوم رفتاری

IDENTIFICATION OF FACTORS OF VANDALISTIC BEHAVIORS

AMONG THE HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE DISTRICTS OF

SOUTH OF TEHRAN

THE SOCIAL WORKER ROLE IN PREVENTING OF CHILD ABUSE IN IRAN AND SOME PSYCHO- SOCIAL PROBLEMS OF CHILDREN WHO ABUSED

ررسی ارتباط بين حمايت اجتماعی و کيفيت زندگی در معلولين جسمی-حرکتی مراکز آموزشی رعد

طراحي و آزمايش الگوي بهبود انگيزه آموختن بر اساس نظريه ي سازايي گري اجتماعي

2015

2015

تابستان 1394-شماه 16

شماره 7 بهار 1388

ISI THOMSON RUTERS

علمی - پژوهشی

علمی پژوهشی

رفاه اجتماعی   مقايسه كاركرد خانواده در ازدواج هاي سنتي و مدرن در زنان متاهل شهر تهران شماره 47، زمستان 1391 علمی پژوهشی
طلوخ بهداشت مهارت هاي اجتماعي: نقش آن در پيشگيري از مورد آزار قرار گرفتن نوجوانان سال دهم، شماره 1، بهار 1390 علمی پژوهشی
اعتیاد پژوهی بررسي مقدماتي اختلالات عملكرد جنسي مردان مبتلا به سوءمصرف مواد افيوني تحت درمان نگهدارنده متادون شماره 18، تابستان 1390 علمی پژوهشی
سالمند بررسي اثربخشي به كارگيري روش توسعة مددكاري گروهي با تمركز بر آموزشمهارت هاي زندگي بر بهبود كيفيت زندگي و سلامت عمومي سالمندان فرهن گسرايسالمند تهران سال هفتم، شماره بيست و ششم، پاييز 13 علمی پژوهشی

انتظام اجتماعی

پژوهش های روانشناسی اجتماعی

Middle East Journal of Rehabilitation and Health

Middle East Journal of Rehabilitation and Health

سالمند

Zaheda

n Journal of Research in Medical Sciences

علوم پزشکی زاهدان

تأثير رواني - اجتماعي كودك آزاري و نقش پليس

در پيشگيري از بروز آن

اثربخشي مددكاري گروهي مبتني بر مدل توسعه بر بهبود رفتارها ي اجتماع يمطلوب جوانان شهر اصفهان

بررسي وضعيت ارائه خدمات مددكاري اجتماعي و ارائه الگوي مددكاري اجتماعي در بيمارستانهاي عمومي ايران"

بررسي ميزان انگيزه آموختن در دانشجويان رشته هاي توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال تحصيلي 91-1390" ؛ جهت چاپ در مجله

بررسی ارتباط میزان حمایت اجتماعی با میزان رضایتمندی از زندگی و سلامت عمومی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک

Effectiveness of Life Skills Education by Empowerment Approach to Social

Work on Physically and Motor Handicapped Girls

بررسي مقايسه كيفيت زندگي همسران جانبازان اعصاب و روان و همسران بيماران اعصاب و روان در شهرستان نجف آباد

سال اول ، شماره دوم تابستان 1388

سال سوم، شماره يازدهم، پاييز 1392

پذیرش

پذیرش

پذیرش

1390

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

علمی آموزشی

علمی آموزشی

علمی پژوهشی

ISC

علمی - پژوهشی

تالیفات و طرح های پژوهشی:

عنوان

نوع کار

نقش

سال

مددکاری فردی کار با فرد

کتاب

مولف نشر دانژه

1382

الگوی بهبود انگیزه آموختن

کتاب

مولف انتشارات

دانشگاه علوم بهزیستی

1389

نقش مددكاران اجتماعي در پيشگيري و درمان اعتياد

كتاب مولف انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی 1388
بررسي اثربخشي خدمات راهنمايي و مشاوره در حل مشكل مراجعان به مراكز مشاوره آموزش و پرورش

طرح پ‍ژوهشي

مجري - پژوهشكده تعليم و تربيت

1390

بررسي وضعيت ارائه خدمات مددكاري اجتماعي در بيمارستانهاي عمومي ايران و ارائه الگوي خدمات مدددكاري اجتماعي در اين بيمارستانها

طرح پژوهشی

مجري دانشگاه علوم پزشكي سمنان

1386

نقش مددکاران اجتماعی در کار با پدیده اعتیاد و فرد معتاد

طرح پژوهشي مجري- موسسه داريوش 1386
بررسي ميزان انگيزه آموختن در دانشجويان رشته هاي توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي طرح پژوهشي مجري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1389

بررسی سبب شناسی و پویائی پدیده کودک آزاری

طرح پژوهشی

مجری پزشکی قانونی

1386

بررسی نگرش جامعه نسبت به فرد معلول

طرح پزوهشی

مجری دانشگاه علوم بهزیستی

1378

سخنرانی در همایش:

عنوان مقاله در همایش

عنوان همایش

محل برگزاری

تاریخ

مددكاري اجتماعي و درمانگري اجتماعي در شرايط بحراني نقش مددكاران اجتماعي در بلاياي طبيعي وزارت بهداشت ودرمان

1389

شبكه سازي جامعه در توانبخشي اجتماعي معلولين . دومين سمينار آشنايي با سندرم داون دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1389
اثرات رواني اجتماعي كودك آزاري و اقدامات پيشگيرانه از بروز آن

پرستاري كودكان

دانشگاه تهران مركز طبي كودكان 1390

الگوهای کار مددکاری جامعه ای در پیشگیری از سوء مصرف مواد

پیشگیری از سوئ مصرف مواد

بهزیستی

1389

تاثیر بهبود بخشی خودتواناپنداری و خودگردانی برکاسته شدن از میزان اضطراب دانش آموزان

مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان

دانشگاه پیام نور

1388

نقش مشاوره ومددکاری در تامین و توسعه امنیت روانی - اجتماعی

بررسی نقش روانشناسی و مددکاری در تامین و توسعه امنیت روانی - اجتماعی

تربیت مدرس

1384

اثرات اجتماعی زندان و زندانی شدن

همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان

قوه قضائیه و سازمان زندانها

1386

بررسی آسیب های روانی اجتماعی دختران فراری

همایش بین المللی بیماریهای کودکان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1385

بررسی آسیب های روانی اجتماعی کودکان خیابانی

همایش بین المللی بیماری های کودکان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1383

بررسی عوامل خانوادگی فرار نوجوانان از منزل

همایش بین المللی آسیب های خانواده

دانشگاه شهید بهشتی

1384

شاخص های سنجش و ارزشیابی کیفیت زندگی

همایش ملی رفاه اجتماعی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1380

نقش مددکاران اجتماعی در ارائه خدمات حمایتی در حوادث غیر مترقبه

همایش بین المللی بهداشت , درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه

بسیج جامعه پزشکی

1383

نقش مددکاران اجتماعی در کار با بیماران ضایعه نخاعی

همایش ضایعات نخاعی

دانشگاه شاهد

1381

نقش مددکاران اجتماعی در کار با بیمارا اسکیزوفرن

کنگره اسکیزوفرنیا , درمان و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1381

سخنرانی در همایشهای خارجی

عنوان همایش کشور سال

Women's world 2008 Spain

مادرید 2008

International congress of psychology

International congress of Olympic

The 11 European congress of psychology

27 international congress of applied psychology

Joint world conference on social work and social development

برلین

کوالالامپور

اوسلو

ملبورن

هنگ کنگ

2008

2008

2009

2010

2010

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های خارج از ایران :

1-the role of social worker in improvement of social security status in society.(hong kong, 2010)

2- study of relationship between supporting services and quality of life of people with multiple sclerosis who live in Tehran. .(hong kong, 2010)

3- the study of psycho- social problems of abused children in the family,preservative processors of social work and obstacle in front of them in Iran. .(hong kong, 2010).

4- the effect of systematic model intervention in decreasing schizophrenic patients rehospitalization in Razi psychiatric hospital center in Iran.(Australia ,2010)

5- The study of psycho- social problems of abused children. .(Australia ,2010)

6-language problems in Azaris girls in Iran and the effect of teaching with constructivism approach(Madrid , 2007)

7- The application of psycho- social theory in the process of treating delinquent girl. (Australia ,2010).

8- the design and trial of a teaching model based on the social constr uctivist perspective and aimed at improving students learning motivation( oslo ,2009).

9- scientistic attitude as a tool for improving achievement motivation among Iranian students :development and trial of model

تدریس و مجری کارگاههای آموزشی:

عنوان کارگاه

نقش

مجری

سال

نقش رسانه ها در پيشگيري از جرائم مدرس

معاونت اجتماعي

قوه قضائيه

1390
تاثیرات روانی- اجتماعی زندان و جایگزین های زندان بر زندانیان مدرس

سازمان زندان ها

1386

مديريت خانواده داراي فرزند سندرم داون

مدرس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1390
ارائه راهكارهاي بهبود انگيزه آموختن در دانشجويان

مدرس

دانشگاه آزاد اسلامي رودهن

1386

راهكارهاي درماني در اختلالات اضطرابي كودكان

مدرس

بهزيستي استان تهران 1390
مداخلات مددكاران اجتماعي در بحرانهاي ناشي از حوادث و سوانح طبيعي با جامعه درگير با بحران

مدرس

وزارت بهداشت ودرمان

1389

آموزش مددکاری اجتماعی در مشاوره با دانشجویان

مدرس

دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

1384

آموزش مددکاری اجتماعی در کار با معلولین

مدرس

بهزیستی استان فارس

1384

آموزش مهارت حل مسئله

مدرس

مجموعه تولدی دیگر

1386

اصول وفنون گروه درمانی

مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1385

آموزش مددکاری فردی

مدرس

بهزیستی استان مازندران

شهرکرد

زنجان

1385

1385

1388

1388

کاربرد مهارت ها وفنون مددکاری اجتماعی در ارائه خدمات مشاوره دانشجوئی

مدرس

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1385

آموزش روش های کاربردی جهت افزایش انگیزه آموختن در دانشجویان

مدرس

دانشگاه رودهن

1386

اصول و فنون مددکاری اجتماعی

مدرس

بهزیستی استان خوزستان

1385

پیشگیری از کودک آزاری، خوشنتهای خانگی، خودکشی

مدرس

    مدرس- مجری

بهزیستی شهرکرد

1388

آموزش سرپرستان مددکاری اجتماعی

   

1383

سرپرستی در مددکاری جامعه ای

مدرس- مجری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1385

سرپرستی در مددکاری گروهی

مدرس- مجری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1385

فنون توانمندسازی زنان مورد خشونت در خانواده

مدرس مجری

مرکز روانپزشکی رازی

1388

نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری و درمان اعتیاد

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان

1389

راهنمائی و مشاوره پایان نامه ها:

عنوان پایان نامه

دوره تحصیلی

نقش

سال

سنجش رفتارهاي اجتماعي مطلوب در جوانان شهر اصفهان و ارائه الگويي جهت بهبود اين رفتارها

دكتري

راهنما

1390

ارائه شاخص هاي رفاه خانواده بر اساس مددكاري جامعه اي به منظور دستيابي به مدل رفاه خانواده و تاييد آن در ايران

دكتري

راهنما

1389

مقايسه كاركردخانواده در ازدواجهاي سنتي و مدرن در زنان متاهل شهر تهران

كارشناسي ارشد

مشاور

1389

مقايسه حمايت اجتماعي بين افرادي كه پس از قطع مصرف مواد عود داشته‌اند با افرادي كه عود نداشته‌اند

كارشناسي ارشد

راهنما

1390

اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي با رويكرد توانمندسازي مددكاري اجتماعي بر سازگاري فردي- اجتماعي

كارشناسي ارشد

راهنما

1390

بررسي رابطه سبك هاي هويت و سلامت اجتماعي در نوجوانان پسر 18-15 ساكن مراكز شبانه روزي شهر تهران".

کارشناسی ارشد

راهنما

1390

مقایسه سرمایه اجتماعی جوانان 18- 25 سال که سوء مصرف مواد دارند با جوانانی که که مصرف مواد مخدر ندارند

کارشناسی ارشد

مشاور

1388

"بررسي ارتباط بين مشاركت مدني و آگاهي شهروندي (در ميان شهروندان بالاي 18 سال شهر تهران)

كارشناسي ارشد

داور

1390

مقایسه میزان سازگاری زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی با زنان خانوار در انتظار پوشش سازمان بهزیستی

کارشناسی ارشد

مشاور

1388

بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای تخریبگرانه در دانش آموزان دبیرستانی جنوب شهر تهران

کارشناسی ارشد

مشاور

1389

بررسی تاثیر خدمات مراکز درمان و توانبخشی اختلالات نافذ رشدبر کیفیت زندگی مادران دارای کودک اوتستیک

کارشناسی ارشد

مشاور

1388

مطالعه ماهیت تکاملی و چند بعدی پدیده پیمان شکنی در بین خانواده های ساکن شهرستان کرج در سال 1386

کارشناسی ارشد

مشاور

1386

بررسی آگاهی زنان از حقوق فردی و اجتماعی خود با نگرش آنها نسبت به حمایت های اجتماعی در برابر خشونت های خانگی در تهران

کارشناسی ارشد

مشاور

1386

بررسی رابطه باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در معلمان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان   آران و بیدگل

کارشناسی ارشد

مشاور

1389

بررسی مقایسه ای تاثیر نوبت کاری بر کارکرد خانواده های کارکنان نوبتکار و روزکار در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران.

مقایسه اختلالات زناشویی در مردان مبتلا به سوئ مصرف مواد مخدر قبل و بعد از درمان

بررسی سیاست های اجتماعی در رابطه با کودکان کار و خیابان

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

مشاوز

مشاور

مشاور

1389

1389

بررسی رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری های تهزان بزرگ

کارشناسی ارشد

مشاور

1386

بررسی تاثیر مهارتهای زندگی بر بهبود کارکرد خانوادگی زنان دارای همسر معتاد

کارشناسی ارشد

مشاور

1386

بررسی تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی در کاهش دفعات بستری بیماران اسکیزوفرنیا در مرکز روانپزشکی رازی

کارشناسی ارشد

مشاور

1388

بررسی تاثیر آموزش مهارنهای عالی حل مساله در کاهش گرایش دختران فراری به فرار

کارشناسی ارشد

مشاور

1389

بررسی تاثیر طلاق والدین بربزهکاری دختران نوجوان در اهواز

کارشناسی ارشد

مشاور

1386

بررسی تاثیر عوامل فردی و خانوادگی بر مشارکت جوئی نوجوانا ن همدان

کارشناسی ارشد

مشاور

1385

بررسی تاثیر خدمات توانبخشی برکیفیت زندگی بیماران ms

کارشناسی ارشد

مشاور

1386

مطالعه ماهیت تکاملی وچند بعدی پدیده پیمان شکنی در بین خانواده های ساکن شهرستان کرج

کارشناسی ارشد

مشاور

1386

بررسی رابطه میان حمایت اجتماعی و توانائی حل مساله در نوجوانا ن شهر شیراز

کارشناسی ارشد

مشاور

1385

تاثیر مداخلات مددکاری برمشکلات روانی اجتماعی بیماران کرونر قلب

کارشناسی ارشد

داور

1384

بررسی تاثیر زندانی بودن پدران بررفتارهای اجتماعی سازشی فرزندان

کارشناسی ارشد

داور

1384

بررسی آگاهی نگرش و رفتار مادران نسبت به کودک آزاری

کارشناسی ارشد

داور

1384

بررسی عوامل موثر برسلامت عمومی وکیفیت زندگی زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویان

کارشناسی ارشد

داور

1383

بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان بانک ملی آذربایجان شرقی با کارکردهای خانوادگی آن ها

کارشناسی ارشد

مشاور

1383

بررسی   وضعیت حمایت های اجتماعی دریافتی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بهزیستی تهران

کارشناسی ارشد

مشاور

1384

بررسي مقايسه‌اي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني و زنان سرپرست خانوار عضو گروه‌ هميار سازمان بهزيستي شهرستان دماوند كارشناسي ارشد مشاور 1390

بررسی میزان تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی برکاهش اضطراب بیماران قلب بعد از عمل جراحی

کارشناسی ارشد

مشاور

1386

بررسی میزان رضایت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

کارشناسی

راهنما

1386

بررسی   پایگاههای هویت دردانشجویان مددکاری اجتماعی

كارشناسي

راهنما

1385

درس های تدریس شده در دوره های مختلف :

عنوان درس

دوره تحصیلی

نوع واحد

تعدادواحد

روانشناسی یادگیری

كارشناسي و كارشناشي ارشد

نظري

3

نظريه هاي نوين آموزش

دكتري نظري 2

پويايي گروه

كارشناسي

نظري

2

اصلاح و تربيت

كارشناسي نظري 2

مددکاری فردی 1

کارشناسی نظری 2

مددكاري فردي 2

كارشناسي

نظرس

2

آسیب های مراحل رشد1

کارشناسی نظری 2

آسیب های مراحل رشد2

کارشناسی نظری 2

روانشناسی اجتماعی

کارشناسی نظری 2
روش های سرپرستی در مددکاری کارشناسی ارشد نظری 3

مبانی روانشناسی

کارشناسی نظری 2

بهداشت روانی

کارشناسی نظری 2
آزمونهای روانی کارشناسی ارشد نظری

2

آسیب شناسی روانی

کارشناسی ارشد نظری 2
مهارتهای زندگی کارشناسی نظری

2

آسیب شناسی روانی گروه های در معرض آسیب

کاردانی

نظری

2

کارورزی مددکاری فردی کارشناسی عملی 8
کارورزی مددکاری گروهی کارشناسی عملی 8
کارورزی مددکاری جامعه ای کارشناسی عملی 8
کارورزی دوره سرپرستی مددکاری کارشناسی ارشد عملی 4

پست های علمی واجرائی در سازمانها دولتی و غیر دولتی:

عنوان

سال

عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1382 تاكنون

مدير گروه آموزشي مددكاري اجتماعي در دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان زندانها

1390- 1380

مدیر مرکز بازپروری ارشاد 1370-1381

مدیر مرکز اورژانس اجتماعی هاجر

1381- 1383

دبیر شورایاری محله حصاربوعلی

1384-1389

مسئول گروه کانونی آسیب های اجتماعی کودکان ونوجوانان

1383

عضو گروه پژوهشی پایگاه تحقیقات جمعیتی

1386

عضو گروه آموزشی در کمیته پژوهشی ستاد حوادث غیر مترقبه

1383

کارشناس مسئول واحد ساماندهی تحقیقات سلامت اجتماعی

1384

مسئول فیلد کارورزی دانشجویان مددکاری اجتماعی در مقاطع کارشناسی و

کارشناسی ارشد

1383 تاكنون

عضو کمیته تخصصی امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی

1383

عضو شورای پژوهش بهزیستی

1383

عضو کمیته پژوهش گروه مددکاری اجتماعی

1383 تا كنون

دبیر انجمن سلامت اجتماعی شمیران

1384 تاكنون
مدیر عامل موسسه خیریه سروش آینده میهن 1388 تاكنون

عضو کمیته بازتوانی بیماران سوختگی وزارت بهداشت و درمان

1386

عضو هیات مدیره انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران

1380 تا كنون

عضو هیات مدیره خیریه مهر ایرانیان

1383تا کنون

عضو هیات مدیره خیریه تولدی دیگر

1385 تا كنون

عضو هیات مدیره خیریه خورشید

1380 تا كنون

عضو هیات مدیره کانون کلینیک های مددکاری استان تهران

1390

رزومه انگلیسی

 

First and last name: Ghoncheh Raheb      

 

Occupation: Professor Assistant of the University of Welfare and Rehabilitation Sciences

 

Education

 

Graduation Year

Degree

 

1998

Bachelor

Bachelor of Social Work

2001

Masters

Masters of Social Work

2008

PhD

Educational psychology

2000

Masters

Educational psychology

1998

Bachelor

Exceptional Children Psychology

 

Publications and Research Projects

 

year classification Name of the Journal Title of the Article Number  

2015

 

International Journal of Research In Social Science

IDENTIFICATION OF FACTORS OF VANDALISTIC BEHAVIORSAMONG THE HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE DISTRICTS OF

SOUTH OF TEHRAN.

1

 

2015

ISI

Indian Journal of Fundamental and Applied life sciences

THE SOCIAL WORKER ROLE IN PREVENTING OF CHILD ABUSE IN IRAN AND SOME PSYCHO- SOCIAL PROBLEMS OF CHILDREN WHO ABUSED

2  
2014

it will be become

pubmed

Middle east for Journal of Rehabilitation

A study of social work in general hospitals in Iran and designing a model for social work services

3  
   
2014 it will be become pub med       Middle east Journal of Rehabilitation and health The level of learning motivation among the students of Rehabilitation Sciences of the university of welfare and Rehabilitation Sciences in 2011-2012 4  
2014 ISI International Research Journal of biological Sciences The effect of social work Interventions on family function Improvement in Schizophrenic patients 5  
2012 ISC Research in medical sciences Zahedan Journal Effectiveness of life skills education by improvement approach to social work on physically and motor handicapped Girls 6  
2008 ISI Middle east Journal of family medicine Supporting services and quality of lift in people with multiple sclerosis 7  
Year Classification Name of the Journal Title of the Article Number

2015

Scientific Research

Rehabilitation

The Relationship Evaluation between Physical Disabled’s Social Support and Life Quality in Raad’s Education Centers

1

2009

Scientific Research

Behavioral sciences

Designing and testing learning motivation models based on social constructivist perspective on Iranian students

2

2009 Scientific Research Social disciplinary Studying Psychosocial problems in families of abused children and the role of police in preventing this phenomenon 3
2010 Scientific Research Zahedan journal of research in medical Comparing the quality of life of spouses of psychiatric veterans with psychiatric patients in the city of Najaf Abad 4
2011 Scientific Research Research on addiction A preliminary study of sexual dysfunction in men with opiate substance abuse who are receiving treatment with methadone 5
2013 Scientific Research Social psychology research The effectiveness of group social work based on development of appropriate social behavior models of young adults in Isfahan 6
2013 Scientific Research Research and Urban Planning The evaluation of youths’ appropriate social behaviors and personality factors in the city of Isfahan 7
2013 Scientific Research Iranian journal of aging The relationship study between social support and life satisfaction in elderly nursing homes of Tehran 8
2012 Scientific Research Social welfare A Comparison of Family Functioning in traditional and modern marriages of married women in Tehran 9
2013 Scientific Research Pazhoohan A Comparison study of behavioral disorders in children 7 to 12 years old in public and private foster care hospitals in Tehran 10
2012 Scientific Research Iranian journal of aging An Evaluation of the effectiveness of the use of developmental group social work with the focus of life skills training on quality of life and general health in the elderly Cultural Center 11
2012   Political & Economic Ettelaat Mistreatment of women in the family and social support in the face of this phenomenon 12
2008   Political & Economic Ettelaat Street child labor and necessary social policies 13

 

Publications and Research Projects

 

Year

Researcher’s Role

Type of the Work

Title

2003

Author – Danzheh Publications

Book Social Work, Working with an individual

2010

Author - The University of Social Welfare Publications

BOOK

Improvement of Learning Motivation Model

2009

Author - The University of Social Welfare Publications

Book

The Role of Social Workers in the Prevention and Treatment of Addiction

2010

Author - Roshangaran Publications

Book

Little Victims

2011

Executive - Institute of Education

Research Project

An Evaluation of the Effectiveness of Problem Solving Guidance and Counseling for the Clients of Counseling and Educational Centers

2007 Executive - Semnan University of Medical Sciences

Research Project

An Evaluation of Social Work Services in Public Hospitals of Iran and Providing a Model of Social Work Services in these Hospitals

2007

Executive – Dariush Institute Research Project The Role of Social Workers in Working with Addicted Individuals and Addiction
2010 Executive - The University of Social Welfare Research Project An Evaluation of Learning Motivation in Students in Rehabilitation Disciplines of The University of Welfare and Rehabilitation Sciences

1999

Executive - The University of Social Welfare Research Project

An Evaluation of the Society’s Attitudes Towards Disabled People

Presentations at the International Conferences

 

 

Name of the Conference Place of the Conference year

Women's world 2008 Spain

Madrid 2007

International congress of psychology

International congress of Olympic

The 11 European congress of psychology

27 international congress of applied psychology

Joint world conference on social work and social development

Berlin

Kuala Lumpur

Oslo

Melbourne

Hong Kong

2007

2008

2009

2010

2010

 

Articls title:

1-the role of social worker in improvement of social security status in society.(hong kong, 2010)

2- study of relationship between supporting services and quality of life of people with multiple sclerosis who live in Tehran. .(hong kong, 2010)

3- the study of psycho- social problems of abused children in the family,preservative processors of social work and obstacle in front of them in Iran. .(hong kong, 2010).

4- the effect of systematic model intervention in decreasing schizophrenic patients rehospitalization in Razi psychiatric hospital center in Iran.(Australia ,2010)

5- The study of psycho- social problems of abused children. .(Australia ,2010)

6-language problems in Azaris girls in Iran and the effect of teaching with constructivism approach(Madrid , 2007)

7- The application of psycho- social theory in the process of treating delinquent girl. (Australia ,2010).

8- the design and trial of a teaching model based on the social constr uctivist perspective and aimed at improving students learning motivation( oslo ,2009).

9- scientistic attitude as a tool for improving achievement motivation among Iranian students :development and trial of model

 

Presentations at the National Conferences

Year Name of the Conference Place of the Conference Title Number
2009 Anxiety Disorders in Children and Adolescents Payam e Noor University A Study of the Effects of Self-Concept and Self-Regulation on the Reduced Levels of Anxiety Among Adolescent Girls 1
2008 Fifth International Congress on MS The University of Tehran Study of relationship between supporting services and quality of life in people with multiple sclerosis who Live in Tehran 2
2009 Youths, A National Wealth Bushehr University of Medical Sciences Studying Iranian Youth Identity 3
2010 Down Syndrome Familiarity University of Welfare and Rehabilitation Sciences Social Workers in the Rehabilitation of Individuals with Down Syndrome 4
2010 Eighteenth International Conference on Pediatrics The University of Tehran Etiology and Dynamics of Runaway Girls 5
2011 The Ninth National Congress on Pediatric Nursing The University of Tehran Etiology and Dynamics of Child Abuse in Iran 6
2011 Specialized Conference of Social Work in the Field of Children Social Workers Associations Relationship of Adolescents Abuse and Their Social Skills 7
2010 Social Work of Natural Disasters Conference Ministry of Health The Role of Social Workers in the Intervention Crisis Caused by Accidents 8
2007 International Conference of the Reduction of Jail Sentencing Prisons Organizations The Negative Psychosocial Effects of Imprisonment and Jail on prisoners 9
2009 First National Congress of the Prevention of Substance Abuse The University of Welfare and Rehabilitation Sciences The Patterns of Community Social Workers in the Prevention of Drug Abuse 10
2013 Sixth International Congress of Health in Disastrous situations The University of Welfare and Rehabilitation Sciences The Role of Social Workers in the Intervention Crisis Caused by Disasters 11
2013 Seventh International Congress on Drug Addiction The University of Welfare and Rehabilitation Sciences The Application of Social Workers’ Methods in working With Addicts and Addiction Problems 12
2014 Seventeenth Conference on Student’s Mental Health Isfahan University of Technology Designing and Testing a Model for Improving Learning Motivation of the Students 13
2012 Twenty-Fourth International Conference on Pediatric Children's Medical Center The Study of Psychosocial problems of Abused Children in Families and Preventive Measures of Social Workers and the Obstacles of Child Abuse Prevention 14
2005   Tarbiat Moalem Univesity The Role of Social Workers in Providing psycho-social development and security 15
2001 Symposium on Social Welfare University of Social Welfare Evaluation the Criteria of Life quality Assessments 16
2002 Congress of Spinal Cord Injuries Shahed University The Role of Social Workers in Working with Patients with Spinal Cord Injury 17
2002 Congress of Schizophrenia Treatment and Rehabilitation University of Social Welfare The Role of Social Workers in Working with Schizophrenic Patients 18
2010 The Second Seminar of Familiarization with Down syndrome The University of Welfare and Rehabilitation Sciences Community Networking and Social Rehabilitation of the Disabled 19

 

 

 

Workshops Teachings

Year Workshop Locations Workshop Title Number
2010 The University of Welfare and Rehabilitation Sciences Improving Learning Motivation and Cooperation Learning 1
  Social Deputy Judiciary of Crime prevention Specialized Workshop on Crime Prevention Journalism 2
2010 University of Social Welfare Case Management 3
2009 Razi Psychiatric Center Empowerment Techniques for Women Experienced Domestic Violence 4
2009 Welfare Child Abuse Prevention and Treatment 5
2010 Ministry of Health The Role of Social Workers in Working with Patients with PTSD 6
2010 State of Welfare The Delivery of Social Services in Rehabilitation Centers for Disabled 7
2010 The Psychology and Counseling Organization Psychological Intervention in Dyslexia 8
2013 The University of Welfare and Rehabilitation Sciences Retraining of Supervisory Practices in Social Work Internships 9
2010 The University of Welfare and Rehabilitation Sciences The role of social workers in working with addicts and addiction 10
2007 Prisons Organizations Psychosocial Effects of Prison and Jail Alternatives 11
2005 Consultancy Office, Ministry of Science Social Work Training in Counseling Students 12
2006 The University of Welfare and Rehabilitation Sciences Principles and Techniques of Group Therapy 13
2007-2009 Welfare: Mazandaran, Shahrekord, Zanjan Individual Social Work Training 14
2006 Kermanshah University of Medical Sciences Application of Social Work Skills and Techniques in Providing Counseling Services for Students 15
2011 The University of Welfare and Rehabilitation Sciences Management for Families with Down Syndrome Children 16
2007 Azad University of Rudehen Providing strategies for the Improvement of Learning Motivation in Students 17
2010 Applied Science University of Hamedan Social Worker’s Role in the Prevention and Treatment of Addiction 18

 

 

 

 

 

 

 

Thesis Advice

Thesis Title

An Appropriate Social Behaviors Evaluation of Youths in Isfahan and Providing a Behavioral Enhancement Model
A Comparison of Family Functioning in Traditional and Modern Marriages of Married Women of Tehran
A Comparison of Social Support Among Patients who Had Relapsed After Quitting Drug Use With the Patients Who did not relapse
The Effectiveness of Life Skills Teachings with the Approach of Empowerment of Social Work on Personal-Social Adjustments
Studying the Relationship between Identity Styles and Social Health of Adolescent Males 15-18 Years old Who Live in Boarding Houses of Tehran
The Social Wealth of Youths between Ages of 18 and 25 with ve Substance Abuse and the Youths Without substance Abuse
Studying the Relationship between Civic Participation and Civic Awareness (among citizens over 18 years in Tehran)
Comparing the Compatibility of Women in Female-Headed Households who are Under the Protection of the Women's Welfare Organization with the Women in Female-Headed Households who are Expecting Support from Women's Welfare Organization
Studying the Contributing Factors of the Destructive Behaviors of High School Students in The Southern Regions of Tehran
Studying the Effectiveness of Services from Pervasive Developmental Disorder Treatment and Rehabilitation Centers on the Quality of Life of Mothers with Autistic Children
The Evolutionary and Multi-Dimensional Study of Perjury among Families Residing in the City of Karaj in 1386
Studying the Awareness of Women of their Individual and Social Rights with Their Attitudes Towards Social Support Against Domestic Violence in Tehran
Studying the Relationship Between Marital Compatibility and Relationship Beliefs of Middle and High School Teachers of the city of Aran and Bidgol
A Comparison Study of the Effectiveness of Shift Works on the Function of Employee’s Families who work either day Shift or as a Shift Worker in the Gachsaaran Oil and Gas Company
Comparing Sexual Dysfunction in Men using drugs Before and After Treatments
A Study of Social Policies in Regards to Working and Street Children
Studying the Relationship Between Job Satisfaction and the Quality of Life among Police Staff of the Capital City of Tehran
Studying the effects of Life Skills on the Improvement of Family Functioning in Women with an Addict Spouse
Studying the Effects of Social Work Interventions in the reduction of Hospitalization of schizophrenic Patients in Razi Psychiatric Center
Studying the Effects of Excellent Problem Solving Educations in the Reduction of Runaways Girls’ Desires to Escape
Studying the Effects of Parental Divorce delinquency on Adolescent Girls in Ahvaz
Studying the Effects of Individual and Family Factors on Adolescents’ Participation in Hamedan
Studyingmthe Effects of Rehabilitation on Quality of Life in Patients with MS
The Evolutionary and Multi-Dimensional Study of Perjury among Families Residing in the City of Karaj
Examining the Relationship Between Social Support and Problem Solving Abilities in a the Adolescents in the City of Shiraz
The Effects of Social Work Interventions on psychosocial Problems of Patients with Coronary Heart Disease
Studying the Effects of Imprisoned Fathers on Adaptive Social Behaviors of their Children
Studying the Attitudes and Behavioral Awareness of Mothers Towards Child Abuse
 
Studying the Relationship Between National Bank of East Azerbaijan Employees’ Exhaustion and their family functioning
Studying the Received Social Support Conditions and its Relationship to the Work exhaustion of the Social Workers who are Employed at the Welfare of Tehran
A Comparison Study of the Women’s Quality of life in Female-Headed Households who are Under the Coverage of Imam Khomeini Relief Committee and Female-Headed Households who are a Member of welfare office companion in the City of Damavand
Studying the Effects of Social Work Interventions on Reducing Anxiety in Patients after they had a Cardiac Surgery
Evaluation of the Satisfaction of Employees of the Veterans Affairs Foundation
A Study of Identity Status in Social Work Students

 

Lessons Thoughts in Different Periods

 

Course of Study Unit Type Number of Units Course Title
PhD Theoretical- Practical 3 Modern theories in learning
Bachelor and Masters ANDPhD Theoretical 3 Educational psychology
Bachelor Theoretical- Practical 3 Group Dynamics
Bachelor Theoretical 2 Individual Social Work
Bachelor and Masters Theoretical 2 Theories in clinical social work
Bachelor and Masters Theoretical 3 Social Psychology
Bachelor and Masters Theoretical 3 Developmental psychology
Bachelor and Masters AND PhD Theoretical 3 Educational theories in social work
Bachelor Theoretical 2 Principles of Psychology
Bachelor and Masters Theoretical 2 Mental Health
Bachelor and Masters Theoretical 3 Psychological Tests
Bachelor and Masters Theoretical 2 Psychopathology
Bachelor Theoretical 2 Life Skills
Bachelor Theoretical 2 Psychopathology of Vulnerable Groups
Bachelor Practical 4 Individual Social Work Internship

 

 

 

 

Acquisition of academic and administrative positions

Exemplar Professor at the University of Welfare and Rehabilitation Sciences in 2014

Exemplar Researcher at Alzahra University on 2004 (PhD Student)

Exemplar student at Alzahra University 2004 (PhD Student)

Country’s Exemplar Social Worker 2001

Country’s Exemplar Social Worker 2000

Scientific and administrative posts in the government and non-governmental organizations:

Faculty member at the University of Welfare and Rehabilitation Sciences

Director of Social work Education Group at the University of Applied Science of Prisons

Director of Guidance of Rehabilitation (Runaway Girls)

Director of Hajar Social Emergency Center (Socially Disadvantaged People)

Manager of Social Health Association of Shemiran

Manager of Sorushe Ayandeye Mihan charity(orphans)

Board Member of scientist Social Workers Association

Board Member of Mehre Iranian Charity(orphans)

Board member of Tavalodi Digar Charity(Addict people)

Board member of Khorshid Charity(Handicap people)

خانم شهناز عباس نیا رئیس کارگروه آسیبهای اجتماعی وزارت کار و تعاون

خانم شهناز عباس نیا

رئیس کارگروه آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خانم دکتر زینب کاوه فیروز عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

kharazmi

خانم دکتر زینب کاوه فیروز

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

Load more