صدور گواهینامه های پذیرش مقالات

به گزارش روابط عمومی مرکز همایش های بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی گواهینامه های پذیرش مقالات همایش صادر گردیده اند.

مجموعه مقالات پذیرفته شده در همایش نقش زنان در سلامت جامعه (به ترتیب حروف الفبا) به شرح زیر می باشد:

1. آسیب شناسی توانمندسازی زنان در عرصه تصمیم گیری سیاسی کلان

نام نویسنده مقاله: افسانه مرادزاده رامی

2. ارتباط بین حضور زنان در هیات رئیسه یا هیات مدیره سازمان ها و ارگان های ورزشی دولتی و خصوصی با عملکرد مالی آن سازمان ها

نام نویسندگان مقاله: مهناز مهماندوست - مهدیه فولاد بازو - فاطمه حسن زاده دوگوری - لیلا بیگوند

3. ارتباط بين رضايت از زندگي و هوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني در دبیران زن ورزش

نام نویسندگان مقاله: مهناز مهماندوست - فاطمه حسن زاده دوگوری - فریبرز رمضانی - ناهید کیوان جعفری

4. ارتباط دینداری با ارتکاب به جرم در بین زنان ورزشکار

نام نویسندگان مقاله: مهناز مهماندوست - شیما اسماعیل پناه - فاطمه حسن زاده دوگوری

5. بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد روایت درمانی بر سلامت روان بانوان جانباز

نام نویسنده مقاله: معصومه قنبری

6. بررسی پیامدها و مطلوبیت های شغلی زنان

نام نویسنده مقاله: هاجر سنگری سلیمانی

7. بررسی رابطه سبك زندگي مادربا وضعیت اقتصادی، اجتماعی درکودکان 11-6 ساله قزوین سال 1393

نام نویسندگان مقاله: ملیحه اعظم حاج هاشم خانی - اصغر دالوندی - مریم جوادی

8. بررسی زمینه های آسیب و تهدیدکننده سلامت زنان شاغل در کارگاه های تولیدی

نام نویسندگان مقاله: علی اصغر درویشی فرد - میترا جسک - خدیجه فیضی پور

9. بررسی علل ضعف و چالشهای مادران دارای فرزند دانش آموز استثنایی کم توان ذهنی به مهارتهای اجتماعی جهت سبک زندگی سالم وراه حل آن.

نام نویسندگان مقاله: حسین سراوانی - شهناز شعبان پور

10. بررسی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت زنان شهر کرمانشاه در فعالیت های ورزشی

نام نویسندگان مقاله: شهرام عظیمی - لاله عبادی - روناک اکبری

11. بررسی مقبولیت کارافرینی زنان در فرهنگ ایران و چهل و هشت کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی

نام نویسندگان مقاله: عاطفه سلطانیان - مصطفی قاسمی زاده

12. بررسی موانع کارآفرینی زنان دانشگاهی

نام نویسنده مقاله: ندا میرزایی

13. بررسی نقش زنان در توسعه پایدار اقتصادی کشورهای جهان

نام نویسندگان مقاله: میلاد یکتا - یوسف محمدزاده

14. بررسی نقش زنان در حفظ محیط زیست شهری و اجرای طرح تفکیک پسماند از مبداء در شهر تهران

نام نویسندگان مقاله: الهام جعفری - زهرا خداوردی

15. بررسی نقش عوامل فرهنگی بر ارتقا زنان در پستهای مدیریتی

نام نویسندگان مقاله: زینب برادران شاهرودی - محمد غفران - الهه البرز

16. بررسی نقش فرهنگ در امنیت زنان با رویکرد مهندسی فرهنگی

نام نویسندگان مقاله: زینب برادران شاهرودی - محمد غفران - الهه البرز

17. بررسی وضعیت اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران

نام نویسندگان مقاله: پوراندخت فاضلیان - مریم زارع پور

18. تاثیر تمرینات آگاهی ذهنی- بدنی بر زنان شاغل مبتلا به کمردرد مزمن

نام نویسندگان مقاله: فریده قاسمی - صدرالدین شجاع الدین - حسین علیزاده

19. تاثیر نابرابری جنسیتی بر روی نرخ باروری و رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه

نام نویسندگان مقاله: یوسف محمدزاده - طاهر ابراهیم زاده - صمد حکمتی فرید

20. تبیین عوامل اجتماعی موثر بر تمایل زنان متکدی به ترک تکدی

نام نویسندگان مقاله: مسعود جهانگیری - ادریس سلطانی - یوسف کریمی

21. تجربه زیسته ی زنان خانه دار نسبت به تامین اقتصادی با تاکید بر بیمه ی خانه داری

نام نویسندگان مقاله: سهیلا استیری - فریبا سیدان

22. تعریف نوین انقلاب اسلامی از نقش زنان در سلامت جامعه با تاکید بر اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

نام نویسندگان مقاله: ابراهیم طاهری - فرشاد صیامی

23. تعیین کننده های اجتماعی جمعيتی فرزندآوری زنان شهرستان اشنویه

نام نویسندگان مقاله: زینب کاوه فیروز - بیژن زارع - صلاح الدین هادی

24. حضور زنان در جامعه و شکل گیری تعاملات اجتماعی

نام نویسندگان مقاله: سمیرا الهی - مریم قاسمی سیچانی

25. دستیابی به توسعه ورزش همگانی با بکارگیری زیرساخت ها از نگاه بانوان

نام نویسندگان مقاله: فرحناز قاسمیان - جواد شهلایی

26. رابطه بین سبك زندگي ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب در کودکان 6-11 ساله قزوین سال 1393

نام نویسندگان مقاله: ملیحه اعظم حاج هاشم خانی - مریم جوادی - اصغر دالوندی - زهرا کاشانی نیا - اکبر بیگلریان

27. رابطه صمیمیت با همسر با کیفیت زناشویی در کارکنان زن متأهل شرکت ملی نفت اهواز

نام نویسندگان مقاله: پریوش عزیزپور - سحر صفرزاده

28. زنان و توسعـه پایدار

نام نویسندگان مقاله: عباس کوهستانی - مرضیه رحیمی دهاقانی

29. زنان و مشارکت در اقتصاد جامعه

نام نویسندگان مقاله: ندا خاوری - علیرضا صفر علیزاده - مریم کوه فلاح - امید اقتداری بروجنی

30. زن در سبک زندگی اسلامی و خانواده

نام نویسندگان مقاله: سید علی موسوی - سید علی موسوی گاوگانی - سعید محمدی بیرامی

31. سنجش سطح سلامت عمومی زنان روستایی

نام نویسندگان مقاله: زهرا السادات جوادی - علی اصغر میرک زاده - امیرحسین علی بیگی

32. عوامل اقتصادی، اجتماعی مرتبط با كيفيت زندگي زنان داراي معلوليت (كم‌تواني)

نام نویسنده مقاله: شهناز عباس نیا

33. علل افزایش زایمان به روش سزارین

نام نویسنده مقاله: مرضیه زنجانیان

34. عوامل موثر براشتغال زنان با رویکردی اسلامی

نام نویسندگان مقاله: مرضیه اکبری جور - افسانه توحیدی

35. فراتحلیلی از شرایط زنان کارگر صنعت پورن در تهران

نام نویسندگان مقاله: زینب فرج زاده بی بالان

36. کرامت بخشی به انسان در قرآن وکاهش جرم و گناه در جامعه

نام نویسنده مقاله: زهرا کاشانیها

37. مديريت مصرف مواد در خانه توسط زنان برای حفظ محيط زيست و سلامت جامعه

نام نویسنده مقاله: زرین احمدزاده

38. مشارکت سیاسی تشکل های غیردولتی زنان در پروسه سیاستگذاری محلی ایران (مطالعه موردی استان گلستان)

نام نویسندگان مقاله: محسن مهیمنی - نیکان آرخی

39. مطالعه تجربه طلاق در زنان (بررسی علل و پیامدها) در شهر تهران: مطالعه کیفی گروه متمرکز

نام نویسندگان مقاله: رقیه نوری پور لیاولی - احمد فیاض بخش - مصطفی علیخانی - سیمین حسینیان

40. مطالعه تعدد نقش و سلامت روان در زنان سرپرست خانوار (با تاكيد بر زنان دستفروش مترو)

نام نویسندگان مقاله: مرجان ربیعی - مریم رفعت جاه

41. معرفی برنامه باشگاه های ورزشی دوستدار سلامت

نام نویسنده مقاله: سید شهرام میرزمانی

42. نقش تلویزیون در گرایش بانوان سالمند به ورزش همگانی

نام نویسندگان مقاله: فاطمه حسن زاده دوگوری - مهدی سلطانلو - هادی سعیدی

43. نقش آموزش و رسانه در توسعه ورزش همگانی

نام نویسندگان مقاله: فرحناز قاسمیان - فرزاد غفوری

44. نقش ابزاری زن در تهاجم فرهنگی

نام نویسندگان مقاله: رضا محسنی فر - ربابه زینوند لرستانی

45. نقش زنان در تحقق تمدن نوین اسلامی از طریق ورزش همگانی تا افق 1444 با ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نام نویسنده مقاله: سید شهرام میرزمانی

46. نقش زنان در توسعه شهری سالم (از دیدگاه محیط زیست)

نام نویسندگان مقاله: علیرضا صفر علیزاده - معصومه توحیدلو - صدیقه شیرین زاده

47. نقش زنان در مدیریت محیط زیست شهری

نام نویسنده مقاله: شهلا منفرد

48. نقش زن در سلامت جامعه

نام نویسنده مقاله: عباس کیفی بجستانی

49. نقش زن در سلامت جنسی و تأثیر آن بر سلامت روانی زوجین از دیدگاه اسلام

نام نویسندگان مقاله: رضا محسنی فر - ربابه زینوند لرستانی

50. نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی بر مشارکت زنان در ورزش

نام نویسندگان مقاله: شهرام عظیمی - هدایت حاتمی - روناک اکبری

51. نگرشی به مسألۀ "حفظ الصحۀ نسوان" در رسائل تعلیمی دورۀ قاجار

نام نویسنده مقاله: علی باغدار دلگشا

52. ویژگی های مدیریتی زنان و تأثیر آن بر خانواده و جامعه

نام نویسنده مقاله: زهرا کاشانیها