اعلام آخرین فرصت ارسال عکس

به گزارش روابط عمومی مرکز همایش های بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی مهلت ارسال عکس به دبیرخانه همایش همایش نقش زن در سلامت جامعه تا پایان وقت اداری امروز 30 دی ماه 94 به پایان خواهد رسید.

بنا به گفته دبیر همایش امروز آخرین مهلت ارسال عکس به دبیرخانه همایش بخش مسابقات عکاسی بوده. وی افزود از تاریخ 1 بهمن ماه 94 هیأت داوران به بررسی و انتخاب بهترین عکس های ارسالی می پردازند.