اعلام آخرین فرصت ارسال مقالات

به گزارش روابط عمومی مرکز همایش های بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی تا پایان وقت اداری امروز آخرین فرصت ارسال مقالات دانش پژوهان و فرهیختگان محترم به پایان خواه رسید و نفرات برگزیده برای سخنرانی مقالات پس ار ارزیابی توسط هیات محترم علمی در مورخ پنجم بهمن ماه سال جاری به اطلاع عموم خواهد رسید.