اعلام حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش روابط عمومی مرکز همایش های بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت رفاه اجتماعی) ضمن استقبال از برگزاری اولین همایش ملی نقش زنان در سلامت جامعه و اعلام آمادگی در مشارکت در همایش رسماً به جمع حامیان همایش پیوست.

دبیرخانه همایش ضمن تشکر از نگاه ویژه مدیر کل محترم دفتر امور آسیب های اجتماعی جناب آقای دکتر کردونی آرزومند است شاهد توسعه همکاری های مشترک فی مابین بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.