اعلام حمایت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی مرکز همایش های بنیاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن اعلام رسمی، به جمع حامیان اولین همایش نقش زنان در سلامت جامعه پیوست.

دبیرخانه همایش ضمن قدردانی از توجه ویژه و زحمات معاونت محترم ریاست جمهوری، سرکار خانم دکتر مولاوردی در امور زنان و خانواده آرزومند است با حمایت سایر دستگاه های اجرایی متولی امر در حوزه آسیب های اجتماعی، همایشی در شأن و مقام بانوان ارجمند برگزار نماید.