دومین جلسه کمیته علمی همایش برگزار شد

دومین جلسه کمیته علمی اولین همایش ملی نقش زن در سلامت جامعه در تاریخ 94/10/05 به میزبانی سرای محله تجریش برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز همایش های بنیاد این جلسه با حضور اساتید بزرگوار دکتر سهیلا صادقی، دکتر مریم قاضی نژاد، دکتر زهرا کاشانیها، لاله عبادی، دکتر خدیجه میرجمالی، دکتر جهانگیری، دکتر پریچهره شاهسوند رئیس کمیته علمی همایش و استاد راستینه مدیرعامل محترم بنیاد و رئیس همایش، محمدرضا کاشانی پور دبیر همایش، بی تا جسمانی مدیر روابط عمومی بنیاد، فاطمه حسن زاده مدیر داخلی همایش و هماهنگی ها و سیما طائفی رئیس دفتر بنیاد تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن بررسی مقالات رسیده و نقطه نظرات اساتید محترم کمیته علمی، در مورد چگونگی تقسیم بندی مقالات دسته بندی شده ارسالی به دبیرخانه همایش جهت داوری و همچنین سرفصل کارگاه های جنبی بحث و تبادل نظر گردید.