دکتر مهسا لاریجانی

 عنوان کارگاه: امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی

 

سرفصل ها:

 • تعریف امنیت اجتماعی و اهمیت آن
 • مصادیق عدم امنیت در محیط کار و فضاهای شهری
 • تبیین علل قربانی شدن زنان در فضاهای عمومی
 • واکاوی ویژگی های مجرمین ناقض امنیت زنان در فضاهای عمومی
 • راهکارهای کاهش قربانی شدن و استراتژی های توانمندسازی زنان در فضاهای عمومی

رزومه

 

مشخصات فردی

نام: مهسا

نام خانوادگی: لاریجانی

 

سوابق تحصیلی

 

مقطع تحصیلی

 

رشته و گرایش

 

محل تحصیل

 

معدل

سال شروع و اتمام تحصیل

 

 

رتبه فراغت از تحصیل

دیپلم علوم انسانی دبیرستان نمونه دولتی ارشاد ، شهر ورامین 19 1372-1383 رتبه پذیرش در کنکور سراسری 439
کارشناسی

علوم اجتماعی

پژوهشگری

دانشگاه تهران

شهر تهران

17.86

1383

1387-

رتبه2رشته پژوهشگری،دانشجوی استعدادهای درخشان ،

اخذ بورسیه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

پژوهش

مسائل اجتماعی

دانشگاه تهران

شهر تهران

18.45

1387

1389

مطالعه جامعه شناختی آزار جنسی زنان در محیط کار

دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه

دانشگاه تهران

شهر تهران

17.80

1390

1394

مشکلات آموزش و پرورش در راستای اهداف توسعه ای و پتانسیل های ICTبرای رفع آن

 

مقالات

1-     ملوین، دلگادو (1387) « چارچوب مفهومی مشارکت جوانان» ترجمه مهسا رجب لاریجانی ، فصلنامه علمی دانشجویی پویش جوان ، سال اول ، شماره 2 ، بهار 1387

2-      صادقی فسایی، سهیلا ؛ رجب لاریجانی مهسا ( 1389)« مطالعه ی جامعه شناختی آزار جنسی زنان در محیط کار» فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش زنان( در توسعه و سیاست)، دوره 8، شماره 3، پاییز 89

3-     صادقی فسایی ، سهیلا ؛ رجب لاریجانی ، مهسا (1390)« استراتژی های مقابله زنان با آزار جنسی در محیط کار، فصلنامه علمی پژوهشی زن: حقوق و توسعه، پاییز 90، سال پنجم، شماره سوم

4-     صادفی فسایی و مهسا لاریجانی(1392) آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی، مطالعات اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 2، تابستان 92

5-     رجب لاریجانی ، مهسا (1389) « دختران فراری » در کتاب مجموعه مقالات « اقشار آسیب پذیر » گردآورنده سعید معیدفر، انتشارات دانشگاه تهران

6-     لاریجانی مهسا و مهدیه لاریجانی (1393) مطالعه تطبیقی آرا جامعه شناسانه فارابی و ابن خلدون، دوفصلنامه علمی پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی ،شماره 8، بهار 92و تابستان

7-     توکل، محمد ،لاریجانی مهسا(1394) بررسی جامعه شناختی پتانسیل های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دانش آموزان دبیرستانی و فرایند ادغام آن در مدارس مورد مطالعه دبیرستان های شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی، نوبت چاپ پاییز 94

8-     لاریجانی، مهسا (1394) روش فمینیستی: داعیه ها و سوگیریهای آن در میدان تحقیق، فصلنامه علمی ترویجی،جامعه، فرهنگ و رسانه، سال چهارم، شماره چهاردهم،بهار

9-      لاریجانی ، مهسا(1394)واکاوی قربانیان جرایم خشونت، تجاوز و سرقت و پیشگیری از وقوع آن، فصلنامه علمی- ترویجی پیشگیری از جرم ، در نوبت چاپ

 

پژوهشهای انجام شده برای مراکز پژوهشی

 

مرکز تحقیقات زنان به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی سال شروع 1391 سال اتمام 93  فقر اقتصادی و انحرافات خانواده
مرکز تحقیقات زنان به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی سال شروع 1391 سال اتمام 93 مصرف اقلام آرایشی و پیامدهای آن
موسسه رحمان   سال شروع 91 سال اتمام 92 خشونت و قربانیان
موسسه رحمان   سال شروع 91 سال اتمام 92 ایدز و هپاتیت و قربانیان
پویش آینده افق( وابسته به دانشگاه تهران)

به سفارش وزارت کشور

مجری طرح دکتر سعید معیدفر

سال شروع 1393 موانع توسعه در ایران
پویش آینده افق( وابسته به دانشگاه تهران) به سفارش شهرداری تهران مجری طرح دکتر موسوی چلک سال شروع 1394 پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شهر تهران

 

سوابق تدریس

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 55 دروس روش تحقیق و مبانی برنامه ریزی دوترم در سال  1390
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 7 دروس برنامه ریزی و اوقات فرغت  1 ترم در سال 1390
دانشگاه واحد ورامین پیشوا

دروس جامعه شناسی و جامعه شناسی حقوق

مقطع کارشناسی

 شروع از 1393

و در حال تدریس در این واحد

دانشگاه آزاد واحد ورامین مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی از سال 1393

 

مهارت ها

 • آشنایی کامل به زبان انگلیسی ، دارای دیپلم زبان انگلسی از آموزشگاه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ، 1389
 • ·گذراندن دوره فن ترجمه در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • تسلط به روش تحقیق کیفی

 

سوابق کاری

 • داور فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی تاریخی تربیت مدرس در حال حاضر
 • نوشتن مقاله برای خبرگزاریهای علمی و تخصصی همچون مهر خانه
 • فعالیت در 3 پروژه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به عنوان پرسشگر، مجری طرح  دکتر عباس کاظمی سال 1384

 

 

جهت ثبت نام در کارگاه کلیک نمایید.