آقای دکتر علیرضا شیری مدرس دانشگاه

رزومه

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: علیرضا شیری

متولد: 1353-تهران

مدرس دانشگاه/مدیر خانه توانگری طوبی

سوابق تحصیلی

 • دردانشگاه اکسفورد انگلستان UNIVERSITY OXFORD (2007) درزمینه روانشناسی عمقی کارل گستاویونگ (JUNG PSYSCHOLOGY)آموزش دیده است.
 • درس طب را از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال2000به اتمام رسانده اند.
 • ازسال 1380تا 1384نزد پروفسور مجد درزمینه ی روانپزشکی اجتماعیSocial Psychiatryفعالیت کرده است.
 • عضو پژوهشکده علوم شناختی ایرانICSS
 • دارای مدرک بین المللی professional practitioner درتدریس ابزار شخصیت شناسی MBTI ازموسسه CPP ایالات متحده

دوره های طراحی شده ویژه  صنایع و ادارات

 • آرکاتیپ های سازمانی archetypes and organizations
 • تیپ شناسی مخصوص مدیران و کارشناسان صنعتMBTI(mayer-beridges type indicator)
 • مهارت های مدیریت روانیPsycho-management skills
 • نبوغ زندگی(سخنرانی)
 • مدیر توانگر،کارمند توانگر(سخنرانی)

سابقه تدریس مدون دانشگاهی

 • مدرس آسیب شناسی شخصیت ارشد بالینی-دانشکده روانشناسی واحد علوم وتحقیقات
 • مدرس نظریه های شخصیت-آسیب شناسی شخصیت-روان درمانی-نوروسایکولوژی
 • مقطع کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • تدریس روانشناسی عمقی،دانشکده روانشناسی  و علوم تربیتی-دانشگاه شهید بهشتی،بهار89
 • تدریس روانشناسی یونگ ، دانشکده روانشناسی  و علوم تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی سال88
 • تدریس روانشناسی یونگ-دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران-موسسه دکتر کاردان-پاییز92
 • تدریس دانش خانواده در دانشگاه تهران از سال 82تا 92(منهای دوران تحصیل در انگلستان)
 • مدرس روانشناسی-نظریه های شخصیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدDUBAI

سابقه تدریس غیرمدون دانشگاهی

 • دانشگاه صنعتی شریف (دانشجوی توانگر)/دانشکده الهیات معارف دانشگاه تهران
 • دانشکده علوم دانشگاه تهران /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ،dubai    ،شیراز،گناباد،بهبهان،تبریز دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دعوت نهاد رهبری/دانشگاه الزهرا(شخصیت شناسی)
 • دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده پرستاری-دانشکده بهداشت-دانشکده دندان پزشکی-دانشکده پزشکی)
 • دانشگاه تربیت معلم /دانشگاه تربیت مدرس