کارگاه های آموزشی همایش نقش زنان در سلامت جامعه - همایش نقش زن در سلامت جامعه

کارگاه های آموزشی

مزایای شرکت در کارگاه های آموزشی:

  • اعطای گواهینامه پایان دوره از معاونت آموزشی بنیاد تحت اعتبار سازمان بهزیستی
  • اعطای گواهینامه بین المللی از آکادمی GRS تحت اعتبار اتحادیه اروپا

عناوین کارگاه های آموزشی

متقاضیان محترم شما می توانید از یکی از دو طریق زیر در کارگاه های آموزشی ثبت نام نمایید: